17e eeuwse Enkhuizer stadsbibliotheek

Stichting Librije Enkhuizen

De Boekencollectie

Nederland kent nog maar twee oude stadsbibliotheken waarvan de collecties bewaard zijn gebleven op hun oorspronkelijke locatie. Deze bibliotheken bevinden zich in Zutphen en Enkhuizen en zijn ontstaan in respectievelijk de zestiende en zeventiende eeuw.

De Enkhuizer bibliotheek beschikt over 516 banden in folio-formaat, bevattend 339 titels en 67 banden in quarto-formaat, bevattend 62 titels. Het materiaal van deze banden bestaat uit perkament (77%), leer (22%) en overig (1%). De collectie van de Enkhuizer librije bestaat uit overwegend Latijnse titels. Het aantal Nederlandstalige titels bedraagt 43. De oudste informatie over de boeken wordt gevonden in de Index Variorum / Insignum Librorum (Enchusae, typ. H. à Straalen, 1693). Herdruk: Enchusae, typ. Joh. À Giessen, 1761).

De Catalogus van de Boekerij in de Westerkerk te Enkhuizen (Enkhuizen, A. Egmond, 1908, bewerkt door D.A. Brinkerink) beschrijft op compacte wijze het huidige boekenbestand. De Enkhuizer verzameling beschikt over drie handschriften uit de zestiende en zeventiende eeuw en vier incunabelen (boeken gedrukt voor 1500) waarvan de oudste (Cornelius Celsus: De medicina) uit 1478 dateert.
De bibliotheek is zestiende-eeuws van oorsprong en bevat een aantal werken van voor 1572 (het jaar de stad de zijde van de prins van Oranje koos), zoals de boeken van Bernardus van Clervaux, Hieronimus, Augustinus en Thomas van Aquino en Erasmus. Het merendeel van de boeken is echter van na 1600 en geeft een beeld van de wetenschappelijke belangstelling van het Enkhuizer patriciaat uit deze periode. De collectie bevat boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals filosofie, geografie, theologie, rechtswetenschap, wiskunde, biologie en geneeskunde.

CopyrightDisclaimer